(C) ZPKSoft
develophtml
wszystko czego potrzebujesz do budowy swojej strony internetowej. Bez CMS, bez FTP.

Szablony

Technologia develophtml pozwala na definiowanie własnych szablonów, zarządzanie nimi oraz wbudowywanie ich do edytowanej strony.

Z lewej strony, pod przyciskami narzędziowymi znajduje się odnośnik o nazwie Szablony. Kliknięcie w ten odnośnik powoduje otworzenie okna dialogowego szablonów:

Użycie przycisku pozwala na zapisanie aktualnej treści strony jako szablonu. Można podać dowolną nazwę dla szablonu. Szablon natychmiast ukaże się na liście.

Zapamiętany szablon można użyć na kilka sposobów:

- kliknięcie tej ikony wstawia szablon na początek strony . Można w ten sposób utworzyć uniwersalny nagłówek strony
- kliknięcie tej ikony zamienia treść strony na treść zawartą w szablonie
- kliknięcie tej ikony umieszcza szablon u dołu strony. Można w ten sposób utworzyć uniwersalną stopkę strony

ikona   służy do usuwania szablonu z listy.


Czytaj dalej...

Panele narzędziowe